Notarialne poświadczenie podpisu

Forma pisemna z podpisem notarialnie poświadczonym to jedna z form szczególnych dokumentu wymagana m. in. dla zbycia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, zbycia przedsiębiorstwa i ustanowienia na nim użytkowania.

Poświadczenie własnoręczności podpisu powinno zawierać:

  • datę i miejsce jego sporządzenia;
  • oznaczenie kancelarii;
  • podpis notariusza;
  • pieczęć notariusza.

Na Państwa żądanie poświadczenie może zawierać ponadto godzinę dokonania czynności.