Daty okazania dokumentu
(data pewna)

Jedną ze szczególnych form dokumentów jest dokument z notarialnie poświadczoną datą. Notarialne poświadczenie daty stanowi potwierdzenie, że czynność prawna została dokonana w określonym czasie. Dokument może okazać dowolna osoba; również ta, której dokument nie dotyczy. Notariusz w treści poświadczenia podaje jej imię, nazwisko i miejsce zamieszkania. Umieszczenie na dokumencie klauzuli notariusza poświadczającej datę przekształca formę dokumentu z pisemnej zwykłej na pisemną z datą pewną. Notariusz poświadcza datę, a na Państwa żądanie również godzinę i minutę okazania dokumentu. Forma pisemna z datą pewną jest zastrzeżona m. in. w kodeksie cywilnym dla ustanowienia zastawu na prawach.